ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ

ВЧАСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ - ЦЕ 70% УСПІШНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

Здоров’я – це гонорар мудрих.

Здоров’я — основа людського життя, головна цінність із всіх потреб людини. Стан здоров’я визначає здатність людини до праці, забезпечує гармонійний розвиток особистості тощо.
Здоров’я — найбільше богатство! Його не можна заробити чи купити. Можна тільки зміцнювати і берегти.

Найкращий спосіб зберегти здоров’я до глибокої старості – це постійно його контролювати. Будь-яку, навіть найстрашнішу хворобу, легше оздоровлювати на початкових стадіях. Тому, розуміючи це, пропонуємо Вам пройти функціональне комплексне обстеження всього організму, яке дозволяє виявити патологічні відхилення на клітинному рівні, саме тоді, коли вони найкраще піддаються оздоровленню.

Навіть, коли Ви вважаєте себе абсолютно здоровим — варто зайвий раз у цьому переконатися, пройшовши функціональне обстеження організму.

А якщо у Вас вже є проблеми зі здоров’ям — не відкладайте візит до спеціаліста по здоров’ю. Обстежуйтеся завчасно! Адже вчасне та точне ообстеження – запорука успішного оздоровлення. Будьте здорові разом з нами!

«Цінуйте кожен день. Живіть на повну!»
ПЕРЕВІРЯЙТЕ ВЛАСНЕ ЗДОРОВ`Я РЕГУЛЯРНО!!!

Чому саме Вам доцільно пройти функціональне обстеження на апаратно-програмному діагностичному комплексі (АПДК) «Intera-DiaCor»:

Точність.

Дозволяє з високою точністю (92 - 96%) обстежити усі внутрішні органи та виявити на початкових стадіях різноманітні захворювання, включно з онкологічними, порушення обмінних процесів, гормональних відхилень, тощо.

Вчасність.

Дозволяє отримати повну інформацію про здоров'я, виявити патологічні процеси на початкових стадіях, в той час як такі методи як УЗД, комп’ютерна томографія, ренгенографія виявляють процес, що вже сформувався і погано піддається лікуванню.

Інформативність та економність.

За інформативністю таке обстеження рівнозначне десяткам лабораторно-інструментальних досліджень, тому забезпечує суттєву економію часу та коштів.

Зручність.

Без болю, дискомфорту, інвазивного втручання («без крові», зондів і т.д.)).

Без вікових обмежень.

Широкі вікові можливості (обстежуємо дітей від 4 років, дорослих усіх вікових груп).

Без шкоди для здоров’я.

Абсолютно нешкідливе (безпечніше ніж УЗД), без опромінення та інших негативних впливів на організм людини, а тому не має жодних протипоказів (можна вагітним, людям похилого віку, дітям).

Висока чутливість.

Виявляє функціональні відхилення навіть у тих стадіях, коли такі методи як ренгенографія чи МРТ не фіксують патологічних змін.

Визначення інтоксикації.

Можливість визначення типу токсичного навантаження на організм (паразитарне, бактеріальне, вірусне, хімічна ендогенна та екзогенна інтоксикація).

Профілактичність.

Незамінне у профілактичній медицині, оскільки дозволяє визначити ризик тих чи інших захворювань з плином часу.

Ефективність.

Виявляє першопричину тих чи інших розладів, що дозволяє забезпечити індивідуальний підбір ефективних етіологічних оздоровчих засобів, які забезпечують повне оздоровлення організму.

Оздоровлення.

Також після проходження обстеження наші висококваліфіковані спеціалісти нададуть детальну інформацію щодо виявлених відхилень, а також рекомендації щодо комплексного лікування.

АПДК дозволяє обстежувати захворювання:

за інформативною цінністю повністю відповідає результатам бронхоскопії1 та рентгенографії1органів грудної клітки;

співзвучне з результатами електрокардіограми, ангіографії судин головного мозку, коронарних і сонних артерій, дуги аорти, артерій та вен кінцівок, а також частково коронарографії;

діагностичним значення відповідає результатам УЗД1 внутрішніх органів (печінки, підшлункової залози, жовчного міхура), фіброезофагогастродуоденоскопії та колоноскопії;
відповідає результатам УЗД1 органів сечостатевої системи (нирок, сечового міхура, простати та матки) та результатам маммограми;
отримані результати відповідають УЗД1 ендокринних органів (щитоподібної та паращитоподібної залоз, наднирників, яйників та яєчок) та гормонограмі2 (рівень гормонів гіпофізу (соматотропіну, пролактину, гонадотропіну, тиреотропного гормону, адренокортикотропного гормону, вазопресину), інсуліну, паратгормону, тироїдних гормонів, статевих гормонів, а також мелатоніну і серотоніну);

відповідність до результатів розгорнутої імунограми;

відповідність до результатів електроенцефалограми, обстеження судин очного дна та аудіометрії;
отримані результати відповідають денситометрії та МРТ усіх відділів хребта;

Обстеження гельмінтів та токсичного навантаження.

Функціональне обстеження організму можна пройти в:

м. Львів

м. Івано-Франківськ

м. Чернівці

м. Тернопіль

м. Хмельницькийм. Вінниця


м. Ужгород


м. Рівне

Апаратно – програмний комплекс контролю функціонального стану організму людини

     Апаратно-програмний діагностичний комплекс (АПДК) «Intera-DiaCor» одномоментно реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних характеристик шкірних зон, рефлекторно пов’язаних на різних топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (шийними, грудними, попереково-крижовий) і нервовими сплетеннями, через які здійснюється нервова (парасимпатична і симпатична) регуляція внутрішніх органів.   

    На відміну від інших електропунктурних методів, показники АПДК, що відображають стан шкірних зон не залежать від ідиомоторних реакцій руки оператора-лікаря, суб’єктивно впливають на силу тиску вимірювального електрода та відповідно на якість отриманих результатів. У АПДК здійснюється постійний контакт електродів зі шкірою пацієнта, безперервно контролюється в процесі діагностики, що дозволяє об’єктивно проводити вимірювання середнього медичного персоналу.

    На підставі аналізу показників кривих електропровідності шкіри чола, долонь і стоп, залежних від лабільності вегетативної та центральної нервової систем, визначаються індивідуальні психофізіологічні характеристики пацієнта і його реакція на вплив різних факторів зовнішнього середовища, що особливо важливо для тестування осіб, зайнятих операторською діяльністю, водіїв, льотчиків, спортсменів і т. д.

     Програмні режими та алгоритми вимірювання по 30 відведенням дозволяють визначати «індивідуальний шкірний код» (параметри електропровідності різному топографічно розташованих зон шкіри), який залежить від особливостей вегетативної гормональної регуляції та функціонального стану внутрішніх органів.

Можливості АПДК «Intera-DiaCor»:

— поглиблений контроль всіх органів і систем за 90 хвилин;
можливість діагностики ВСІХ органів і систем у пацієнтів будь-якого віку;
— висока чутливість у виявленні функціональних відхилень навіть у ПОЧАТКОВІЙ стадії їх розвитку;

  • — визначення типу токсичного навантаження на організм: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної та екзогенної;
  • — прогностична оцінка патологічних порушень з плином часу;
  • — можливість ШВИДКОЇ і НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНОЇ корекції виявлених відхилень з допомогою природних чинників;
  • — дозволяє здійснювати КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД у лікуванні наслідків стресів, гострих і хронічних захворювань;
  • — ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР необхідних параметрів лікувальних та коригуючих впливів на організм;

Новизна і особливості АПДК «Intera-DiaCor»

    АПДК «Intera-DiaCor» одномоментно реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних характеристик шкірних зон, рефлекторно пов’язаних на різних топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (з шийними, грудними, попереково-крижовим) і нервовими сплетеннями, через які здійснюється нервова регуляція внутрішніх органів.
   Впродовж 30 хв., коли здійснюється реєстрація та запис основних діагностичних показників, забезпечується постійний контакт електродів зі шкірою пацієнта. Показники АПДК, які відображають стан шкірних зон, не залежать від ідіомоторних реакцій руки лікаря, а відтак позбавлені суб’єктивного впливу. Саме це забезпечує високу точність обстеження.
   Програмні режими та алгоритми вимірювання у 30 відведеннях дозволяють визначати «індивідуальний шкірний код», який залежить від особливостей вегетативної гормональної регуляції та функціонального стану внутрішніх органів.
   Аналіз параметрів електропровідності за постійним струмом дозволяє опосередковано визначити сумарні біофізичні характеристики окремих органів та систем на клітинному рівні у їх функціональній єдності з показниками цілісного організму.
   Додаткова реєстрація електрофізіологічних показників щодо біологічно активних точок шкіри голови, що відображають процеси нейрогормональної регуляції (вимірювальна проекція гіпоталамуса- гіпофіза), розширює спектр інформативності. У цей час збільшується можливість реєстрації характерних кривих – феноменів швидкого падіння (ФШП) струму, що з урахуванням зміни сумарних біофізичних параметрів клітин дозволяє оцінювати ступінь пошкодження органу в зв’язку з токсичним навантаженням різної етіології: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної або екзогенної.
   Для діагностики стану хребта використовується режим часу «відсічення» під час тривалих вимірів у кожному відведенні (не менше 2-3 сек), що дозволяє виявити зміщення хребців і зменшення висоти міжхребцевих дисків.
   Програмне прогнозування патологічних процесів визначає зміни різних органів і систем у момент діагностики: від перших ознак виникнення запалення в минулому до функціональної недостатності в сьогоденні або у майбутньому. За результатами діагностики індивідуально для кожного пацієнта оцінюється процентна ефективність, рекомендованих лікувальних засобів.

Мал. 1. Індивідуальний шкірний код та електрофізіологічні параметри проекційних зон шкіри чола, кистей і стоп.
Параметри «шкірного коду» з урахуванням сумації певних відведень та індивідуальних психофізіологічних особливостей пацієнта, характеризують стан вегетативної та центральної нервової систем на різних топографічних рівнях, а також функціональний стан внутрішніх органів взаємопов'язаних з певними рецепторними зонами шкіри.

Мал. 2. Електрофізіологічні характеристики стану підшлункової залози. Аналіз параметрів електропровідності по постійному струму дозволяє опосередковано визначити сумарні біофізичні характеристики окремих органів та систем на клітинному рівні у їх функціональному єдності з показниками цілісного організму.

Мал. 3. Біофізичні параметри функціонального стану жовчного міхура на фоні показників, що характеризують цілісний організм.
Біофізичні характеристики є основою розроблених критеріїв оцінки стану внутрішніх органів: «сумарний мембранний потенціал», «сумарна рецепторна чутливість», «сприйнятливість», «реактивність», «альтерація», «демобілізація», «інтоксикація», що дозволяє поглибити уявлення про патофізіологічних процесах на клітинному рівні. Додаткова реєстрація електрофізіологічних показників щодо біологічно активних точок шкіри голови, що відображають процеси нейрогормональної регуляції (вимірювальна проекція гіпоталамуса - гіпофіза), розширює спектр інформаційних показників. При цьому збільшується можливість реєстрації характерних кривих феноменів швидкого падіння (ФБП) струму, що з урахуванням зміни сумарних біофізичних параметрів клітин дозволяє оцінювати ступінь пошкодження органу в зв'язку з токсичною навантаженням різної етіології: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної або екзогенної.

Мал. 4. Діаграма стану хребта та оцінки стану внутрішніх органів.
Для діагностики стану хребта використовується режим часу «відсічення» при тривалих вимірах кожного відведення (не менше 2-3 сек). Асиметрія показників щодо хребетного стовпа і збільшення висоти стовпчиків сірого кольору свідчить про зсувах хребців і зменшення висоти міжхребцевих дисків.
Програмне прогнозування розвитку патологічних процесів визначає зміни різних органів і систем у момент діагностики до перших ознак виникнення запалення в минулому до функціональної недостатності в сьогоденні або майбутньому. За результатами діагностики індивідуально для кожного пацієнта оцінюється процентна ефективність, рекомендованих лікувальних засобів.

Сертифікати та свідоцтва

Апаратно-програмний діагностичний комплекс «Intera-DiaCor» має:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію (№ 14351/2014).

2. Свідоцтво про державну реєстрацію (№ 3277/2004 від 30.10.2009).

3.  Сертифікат відповідності проведених випробувань медичного пристрою (No.PL/1509/001-10 від 17.09.2006).

4. Свідоцтво про державну реєстрацію (Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров’я України, свідоцтво про державну реєстрацію № 3277/2004 від 01.10.2004)

5. Сертифікат відповідності, затверджений Польським центром випробувань і сертифікації (Polskie Centrum Badan I Certyfikacji S. A., Certyfikat Zgodnosci Nr Z/13/14/04/BT z 19.01.2004).

6. Комп’ютерна програма «PSIVectorDiaCor» («DiaСor») захищена авторським правом (Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, свідоцтво про реєстрацію № 10411 від 30.06.2004).

Відгуки клієнтів:

За деталями запису на Функціональне обстеження організму зверніться до менеджера, який порекомендував Вам даний сайт!

Памятайте: Вчасне обстеження організму - це 70% його успішного оздоровлення